Folgoso do Courel

Corporación Municipal

ALCALDESA: DOLORES CASTRO OCHOA (PP)

CONCEJALES:

  • JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ (PP)
  • MARIA DEL CARMEN VERGARA RAMOS (PP)
  • FILOMENA VILA FERNANDEZ (PP)
  • NATALIA LOPEZ LOPEZ (PP)
  • CARMEN ALVAREZ ALVAREZ (PSdeG-PSOE)
  • ROSA MARIA POTAU ARZA (PSdeG-PSOE)
  • JOSE RODRIGUEZ ARZA (PSdeG-PSOE)
  • OSCAR CARRETE LAGE (PDDdG)

SECRETARIA-INTERVENTORA: LETICIA RODRÍGUEZ DÍAZ

ARQUITECTO MUNICIPAL: XOSE LOIS LOPEZ OTERO

AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL: MARIA MATILDE ARZA ZARAUZA

TRABALLADORA SOCIAL: LETICIA COPA LÓPEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVA: MARIA CARMEN PARADA JATO