Folgoso do Courel

PROGRAMA DE AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE VIVENDAS

NOVAS 31 de Julio de 2019 a las 13:00
PROGRAMA DE AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE VIVENDAS

A Comunidade Autónoma de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo, nunha aposta decidida por afrontar a problemática da perda de habitantes no medio rural e impulsar a adquisición de vivendas por persoas mozas en municipios de menos de cinco mil habitantes aprobou a Resolución do 12 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. 

Enlace á convocatoria:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI435A&ano=2019&numpub=1&lang=es