Folgoso do Courel

PROCESO SELECTIVO AUXILIAR AXUDA NO FOGAR

EMPREGO 17 de Noviembre de 2018 a las 08:00

Anuncio  
Por Resolución da Alcaldía de data 8 de novembro de 2018 aprobáronse as bases para selección dun/dunha auxiliar de axuda no fogar. Tipo e duración do contrato: Un/unha a xornada completa (100 % da xornada) por un prazo de 6 meses prorrogables ata un máximo de 3 anos. Lugar e prazo de presentación das solicitudes: No rexistro do Concello de Folgoso do Courel ata o 23 de novembro de 2018 inclusive. As bases completas publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Folgoso do Courel e na sede electrónica da páxina web: www.folgosodocourel.es 
Folgoso do Courel, 8 de novembro de 2018.- 
A Alcaldesa, Dolores Castro Ochoa  

Link ao anuncio do BOP Lugo 17/11/2018: