Folgoso do Courel

PROCESO SELECTIVO ANIMADOR TURISTICO

EMPREGO 17 de Noviembre de 2018 a las 08:00

Anuncio 

Por Resolución da Alcaldía de de data dous de novembro de 2018 aprobáronse as bases para a selección e contratación temporal dun animador turístico ao abeiro do Programa Fomento do Emprego do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2018 da Deputación Provincial. Tipo e duración do contrato: Un animador turístico por un período de 9 meses a xornada completa (100% da xornada), por un período de 9 meses. 2 Núm. 264 – sábado, 17 de novembro de 2018 BOP de Lugo Lugar e prazo de presentación das solicitudes: No rexistro do Concello de Folgoso do Courel ata o 23 de novembro de 2018. As bases completas están expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Folgoso do Courel e na sede electrónica. 

Folgoso do Courel, 8 de novembro de 2018.- 

A Alcaldesa, Dolores Castro Ochoa.  

Link ao anuncio do BOP Lugo 17/11/2018: