Folgoso do Courel

BANDO FORMACIÓN SOUTOS

NOVAS 6 de Septiembre de 2019 a las 08:00
BANDO FORMACIÓN  SOUTOS

A alcaldesa presidenta do Concello de Folgoso do Courel pon no seu coñecemento:

Que se vai levar a cabo una acción formativa sobre nocións básicas para o aproveitamento sostibles do souto en colaboración AGACAL destinadas a persoas vinculadas  profesionalmente cos sectores  produtivos relacionados coa agricultura, gandeira, industria agroalimentaria e cadea forestal.

Para a celebración desta actividade é necesario un número mínimo de 30 persoas.

Tódalas persoas interesadas poden inscribirse nas oficinas do Concello de Folgoso do Courel .

Para mais información, chamar o teléfono 982 43 30 01.